UrodaZdrowe i mocne włosy dzięki Witaminie A

Zdrowe i mocne włosy dzięki Witaminie A

Witamina A jest grupą rozpuszczalnych w tłuszczach związków będących pochodnymi karotenów zawierających pierścień β-jononu lub jego pochodne, a przy tym pełniących te same role celem zapewnienia właściwego funkcjonowania organizmu. Ustrój ludzki może przyjmować je w formie gotowej do wykorzystania, bądź prowitamin z roślin lub grzybów, które podczas przemian enzymatycznych przekształcane są do postaci aktywnych witaminy. Za najważniejszych przedstawicieli witaminy A uznaje się: retinol, jego niektóre stereoizomery, retinal oraz 3-dehydroretinol. Związki omawianej grupy, jak i jej prowitaminy są niezwykle trwałe w środowisku beztlenowym, wytrzymując nawet temperatury 130oC. Jednak z racji posiadanych wiązań nienasyconych w obecności tlenu ulegają szybkim zmianom i tracą pożądane właściwości. Historia poznania danej witaminy sięga roku 1931, a jej pierwsza przemysłowa produkcja ruszyła już 16 lat później. Od tego czasu kojarzy się zazwyczaj jako substancja niezbędna dla wzrostu oraz zachowania dobrego widzenia. Choć znanych jest wiele ról jakie pełni witamina A w ludzkim organizmie to tylko nieliczne zostały do tej pory dobrze zbadane i wyjaśnione. Ustalono natomiast, że gro mechanizmów poprzez jakie oddziałuje na organizm, oparta jest o wiązanie się z przypisanymi receptorami jądrowymi regulującymi ekspresję określonych genów.

 

Najważniejsze funkcje witaminy A

  • Jako składowa światłoczułego barwnika (rodopsyny) umiejscowionego w pałeczkach siatkówki, współtworzy układ odpowiedzialny za procesy widzenia
  • Jest niezbędny dla syntezy wielu glikoprotein, w tym tych niezbędnych dla zachowania dobrej kondycji narządu wzroku
  • Odpowiada za wzrost i rozwój zarodków na poziomie różnicowania się komórek
  • Promuje sekrecję hormonu wzrostu poprzez oddziaływanie na odpowiednie receptory jądrowe
  • Czuwa nad prawidłowością budowy układu kostnego
  • Uczestniczy w metabolizmie żelaza i procesie wytwarzania czerwonych krwinek
  • Jest niezbędna dla zachowania dobrej jakości błon śluzowych, ważnych dla zachowania integralności bariery przeciw patogenami oraz utrzymania prawidłowości pracy płuc i układu pokarmowego
  • Wpływa na utrzymanie właściwej pracy układu immunologicznego
  • Wywiera istotny wpływ na kondycję skóry, paznokci i włosów

 

Witamina A jako wsparcie dla utrzymania dobrej kondycji włosów

Witamina A jest niezwykle ważnym składnikiem, którego dostarczenie z zewnątrz do organizmu jest niezbędne dla wzrostu włosa oraz utrzymania dobrej kondycji jego podłoża jakim jest skóra. Swoje zadanie wypełnia poprzez aktywację komórek macierzystych mieszka włosowego, za sprawą czego umożliwia inicjowanie i zachodzenie procesów wzrostowych włosa. Co ciekawe, a zarazem ważne w doborze ilości witaminy dostarczanej do organizmu, jej braki nie są łączone z ich nadmiernym wypadaniem. Za to przesadny nadmiar może przyspieszać procesy łysienia, szczególnie te oparte na powiązaniach w układem odpornościowym. Wskazuje to na fakt występowania potrzeby dostarczania optymalnego poziomu danej witaminy do ustroju, która pozwoli na skuteczne stymulowanie wzrostu włosów, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanego ich zagęszczenia.

Dla atrakcyjnego prezentowania się fryzury ważna jest także dbałość o kondycję skóry, w której to mieszki włosowe są usadowione. Jej właściwa jakość nie tylko pozwala na wymagane odżywienie danego miejsca i właściwą neurotransmisję, ale także powinno stanowić atrakcyjne tło dla włosa. Obecność witaminy A pozwala na utrzymanie integralności struktur kolagenu zawartego w skórze głowy, zapewniając jej wymagany turgor i funkcjonalność. Czyni to poprzez hamowanie enzymów odpowiedzialnych za degradację kolagenu, a konkretnie: kolagenazy i żelatynazy. Wydaje się też mieć istotny wpływ na przyspieszanie rozpadu kortykosteroidów, których nadmiar mógłby hamować syntezę kolagenu. Witamina A uczestniczy także w ochronie skóry przed procesami fotostarzenia wywoływanymi ekspozycją na promieniowanie UV. Czyni to poprzez pobudzanie ekspresji prokolagenu, wskutek czego przyspiesza regenerację uszkodzeń wywołanych promieniowaniem.

Udostępnij dalej:

Inne artykuły

Back to top