q123

Trener personalny

8 lat doświadczenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instruktor strzelectwa sportowego. Ratownik wodny.
Absolwent studiów licencjackich na AWFiS na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Maciej Krysiak

Trener personalny

8 lat
doświadczenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instruktor strzelectwa sportowego. Ratownik wodny.
Absolwent studiów licencjackich na AWFiS na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Maciej Krysiak

Trener personalny

8 lat
doświadczenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Trenerka kickboxingu.
Instruktor przygotowania motorycznego w sportach walki.
Instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Ratownik wodny.
Absolwentka studiów licencjackich na AWFiS na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Paulina Stenka

Back to top