Damian Jędrzejewicz - Ambasador Body Empire

Ambasador Body Empire. Certyfikowany trener personalny MEN, trener II klasy w koszykówce,
Absolwent studiów magisterskich na AWFiS na kierunku Wychowanie
Fizyczne

Back to top