Logo Loading

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter dostarczana jest przez firmę:
         

        BODY EMPIRE LTD
          
    Zwaną dalej: Body Empire®

3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Body Empire® na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających: informacje dotyczące produktów, bieżących promocji, wydarzeń, konkursów oraz aktualności z Bazy Wiedzy.

4. Poprzez zawarcie umowy z Body Empire® o świadczenie usługi Newsletter, użytkownik udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa powyżej.

5. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną na czas nieokreślony.

6. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

7. Aby zacząć korzystać z usługi, należy kolejno:
    – na stronie bodeyempire.pl w formularzu dotyczącym Newsletter’a podać swój adres e-mail,
    – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem zaznaczając okienko z napisem „Przeczytałem i akceptuję regulamin newsletter”,
    – zatwierdzić adres e-mail poprzez kliknięcie „SUBSKRYBUJ”,
    – kliknąć w link dostarczony w mailu rejestracyjnym, potwierdzając rejestrację. Kliknięcie w link znajdujący się w mailu rejestracyjnym jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

8. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez Body Empire® informacja w formie listu elektronicznego (e-mail).

9. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Body Empire®.

10. Body Empire® przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

11. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania tych danych.

12. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

13. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter bez wskazania przyczyny. Rozwiązanie umowy ma skutek natychmiastowy.

14. Aby rozwiązać umowę, należy:
    – kliknąć w link „Anuluj Subskrypcję” w stopce maila i potwierdzić decyzję,
    lub
    – wysłać wiadomość na info@bodyempire.pl wyrażając chęć rozwiązania umowy.

15. Body Empire® zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

16. O treści zmian Regulaminu użytkownik zostanie poinformowany przez Body Empire® na stronie internetowej lub w wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja ta zostanie utrzymana na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony za pośrednictwem usługi Newsletter na adres e-mail podany podczas rejestracji, o informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

17. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian w Regulaminie.


18. Zmieniony Regulamin dotyczy użytkownika, o ile w przeciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie wyrazi chęci rozwiązania umowy Newslettera.


19. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Body Empire® lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.


20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

21. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

22. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

23. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

24. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

25. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@bodyempire.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Adam Kopański, Traugutta 14C, 11-500 Giżycko.